گلسنود: تخمین هزینه تولید بیت کوین

گلسنود: تخمین هزینه تولید بیت کوین

ماینرها یکی از ارکان اساسی و حیاتی شبکه بیت کوین هستند، زیرا این گروه مسئول ساخت و سازماندهی بلاک ها و همچنین دفاع از شبکه در برابر حملات آنچین است. این ماینرها به عنوان پاداش در ازای این خدمات، کوین های استخراج شده و کارمزد تراکنش های گنجانده شده در هر بلاک را دریافت می کنند. از این رو، صنعت ماینینگ مسئول تولید و توسعه بیت کوین بوده و بر سر پاداش بلاک ها، انرژی ارزان قیمت، CAPEX و OPEX (هزینه های دلاری) با هم رقابت می کنند.

تخمین هزینه تولید بیت کوین برای ماینرها

در این مقاله تحلیلی قصد داریم زوایای مختلف ارتباط بین سودآوری ماینرها و تولید کوین را با هدف دستیابی به درکی عمیق تر نسبت به تعاملات بین این دو رکن اصلی شبکه بیت کوین، در میان شرایط اقتصادی موجود، ارزیابی کنیم. کار را با شاخص های ابتدایی مثل نرخ هش و سختی شبکه آغاز کرده و بعد به سراغ ابزارهای مدل سازی هزینه تولید بیت کوین می رویم.

تولید نرخ هش

نرخ هش شبکه در واقع مجموع تعداد تلاش های ماینرها در هر ثانیه، برای پیدا کردن هش معتبر یک بلاک جدید است. نرخ هش شبکه با میلیون ها دستگاه ASIC که در هر ثانیه میلیاردها مرتبه هش های SHA-256 را محاسبه و امتحان می کنند، ایجاد می شود. نمودار زیر تعداد دستگاه های ماینر مدرنی که نرخ هش کنونی را تشکیل داده اند را تخمین زده است. لازم به ذکر است که اعداد به میلیون هستند.

تعداد دستگاه های ماینر شبکه
تعداد دستگاه های ماینر شبکه

 

از این رو، نرخ هش می تواند یک ابزار دقیق در وضعیت مشارکت کنندگان حوزه ماینینگ و همچنین بهره وری کلی ASIC های شبکه و نقش آن ها در استخراج کوین ها باشد. از آنجایی که ماینرها در بازارهای متنوعی از انرژی و سخت افزار فعالیت می کنند، نرخ هش جمعی نشان دهنده تعداد زیادی از استراتژی های منحصر به فرد ماینینگ است.

رشد نرخ هش به طور ذاتی چرخه ای است ولی با افزایش بهره وری ASIC های فعال در بازار، به صورت نمایی رشد می کنند در طول سال های 23-2022، رشد نرخ هش بین سالانه 30 تا 50 درصد نوسان داشت.

درصد تغییر سالانه نرخ هش
درصد تغییر سالانه نرخ هش

 

این مطلب را حتما بخوانید:  گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 20 سال 2023

تنظیم خودکار سختی شبکه

سختی شبکه یکی از پارامترهای اصلی پروتکل بیت کوین است که برای تنظیم میانگین زمان تولید هر بلاک بکار می رود. از منظر فنی، این سنجشی برای میزان سختی پیدا کردن هش برای یک بلاک جدید است.

الگوریتم تنظیم خودکار سختی شبکه، ارتباطی پویا بین رفتار ماینرها و صدور کوین های جدید ایجاد می کند، به صورتی که سختی بیشتر پروتکل به معنای افزایش هزینه تولید هر واحد بیت کوین است. وقتی قدرت هش بیشتری به شبکه وارد یا از آن خارج می شود، الگوریتم تنظیم خودکار سختی شروع به برقراری دوباره تعادل می کند تا برنامه زمانی از پیش تعیین شده صدور BTC ها، صرفنظر از میزان رقابت نرخ هش در شبکه، بدون تغییر باقی بماند.

نتیجه نهایی این است که ماینینگ به یک صنعت به شدت رقابتی تبدیل می شود که در آن، هزینه تولید هر واحد بیت کوین برای میانگین ماینرهای شبکه، در بلند مدت به قیمت نقدی آن نزدیک و نزدیک تر می شود.

درصد تغییر سختی شبکه
درصد تغییر سختی شبکه

 

مدل سازی هزینه تولید

مدل رگرسیون سختی یکی از روش های موثر برای تخمین هزینه تولید هر واحد بیت کوین است. این ابزار سختی شبکه را به عنوان متغیر اصلی «قیمت» ماینینگ در نظر می گیرد که همه متغیرهای ماینینگ را در یک عدد محاسبه می کند. یک رگرسیون لاگ-لاگ (log-log) بین مارکت کپ و سختی شبکه، یک مقدار R2 بالای 0.95 تولید می کند که نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ ارزش دارایی و رقابت در صنعت ماینینگ است.

قیمت مشتق گرفته از این روش، بدون در نظر گرفتن ابزار مختلف ماینینگ، هزینه انرژی و دیگر عوامل لجستیک، نشان دهنده میانگین هزینه تولید برای هر واحد BTC در کل صنعت ماینینگ است.

مدل رگرسیون سختی شبکه
مدل رگرسیون سختی شبکه

 

حالا می توانیم نتیجه این مدل رگرسیون سختی را با تعداد بیت کوین های صادر شده ضرب کنیم تا کل هزینه تولید هر واحد را به طور حدودی به دست بیاوریم.

کل هزینه تولید = قیمت رگرسیون سختی x کل کوین های صادر شده

لازم به ذکر است که این مدل در نظر می گیرد که کلیه هزینه های عملیاتی و سرمایه ای در سختی پروتکل لحاظ شده است. از این رو، می توان به تخمین کلی از هزینه های موجود در صنعت ماینینگ دست پیدا کرد. نمودار زیر می تواند دو مقدار مختلف را نشان دهد:

  • (آبی) کل هزینه تولید به عنوان تخمینی برای ارزش صرف شده برای تولید هر کوین در هر روز.
  • (نارنجی) کل درآمد ماینرها به عنوان مجموع مقدار ارزش نقدی هر کوین در زمان استخراج آن.
این مطلب را حتما بخوانید:  بررسی برخی از معیارهای کلیدی ساختار اتریوم - دسامبر 2022
درآمد ماینرها و هزینه تولید تخمینی
درآمد ماینرها و هزینه تولید تخمینی

 

با این کار می توانیم یک ابزار جدید تعریف کنیم که میانگین بهره وری عملیاتی صنعت ماینینگ را با مقایسه درآمد ایجاد شده، با کل هزینه تولید تخمینی به نمایش می گذارد. در واقع این شاخص یک نسبت درآمد به هزینه را خلق می کند. این روش معمولاً برای اندازه گیری بهره وری جمعی یک حوزه بخصوص بکار می رود که در این مورد، صنعت ماینینگ بیت کوین است.

  • (سبز) مقادیر بیشتر از 100 درصد، نشان دهنده سودآوری در صنعت ماینینگ است که عبور نسبت درآمد به هزینه از مرز 350 درصد، در قله روندهای صعودی قیمت رایج است.
  • (قرمز) مقادیر کمتر از 100 درصد، نشان دهنده ضررده بودن صنعت ماینینگ است که عبور نسبت درآمد به هزینه به زیر 30 تا 50 درصد، هزینه تولید هر واحد بیت کوین در نزدیکی کف روند نزولی را نشان میدهد.

لازم به ذکر است که حوزه ماینینگ نیاز به مدیریت بلند مدت سرمایه دارد و نسبت درآمد به هزینه، رقابت پویای بازار را از جمله دستگاه های ASIC که قیمت خرید خود را درآورده اند، هزینه های انرژی و منابع مصرفی و تغییر سختی شبکه به نسبت نرخ هش موجود در شبکه، نشان میدهد.

نسبت درآمد ماینرها به هزینه تولید
نسبت درآمد ماینرها به هزینه تولید

 

پایش مومنتوم چرخه ماینینگ

به منظور عادی سازی چرخه های هاوینگ، می توانیم نسبتی بین نسبت درآمد به هزینه و میانگین متحرک سالانه آن ایجاد کنیم تا اندیکاتوری را خلق کرده باشیم که مومنتوم چرخه ای سودآوری صنعت ماینینگ را نمایش میدهد.

در واقع این اندیکاتور سودآوری جمعی ماینرهای کنونی را در مقابل مبنای بلند مدت آن ارزیابی می کند و می توان با استفاده از چارچوب زیر آن را تحلیل کرد:

  • (آبی) وقتی مومنتوم درآمد ماینرها بیشتر از 0 است، یعنی درآمد صنعت ماینینگ نسبت به میانگین سالانه آن در حال بهبود و گسترش است.
  • (نارنجی) وقتی مومنتوم درآمد ماینرها کمتر از 0 است، یعنی درآمد صنعت ماینینگ نسبت به میانگین سالانه آن در حال عقب نشینی و کاهش است.
مومنتوم درآمد ماینرها به هزینه تولید
مومنتوم درآمد ماینرها به هزینه تولید

 

درآمد جمعی در مقابل هزینه تولید کلی

حالا می توانیم اختلاف بین کل درآمد ایجاد شده توسط ماینرها و هزینه تولید تخمینی برای همه کوین های استخراج شده و در گردش شبکه را به دست بیاوریم. این روش تحلیلی می تواند عملکرد کلی این دو رکن مستقل صنعت ماینینگ را مورد آزمایش قرار دهد.

  • (سبز) تِرموکَپ و کارمزد تراکنش ها مجموع کوین های صادر شده را با قیمت نقدی ضرب می کند و کل درآمد ناشی از کارمزد تراکنش ها را هم با آن جمع می کند.
  • (قرمز) سختی هزینه تولید هم مجموع قیمت رگرسیون سختی را با کوین های صادر شده ضرب می کند.
این مطلب را حتما بخوانید:  اگر این الگوی نمودار عمل کند، قیمت بیتکوین می تواند به 333000 دلار برسد!

در این مدل، ترموکپ و کارمزد تراکنش ها می تواند به عنوان درآمد محقق شده ماینرها در نظر گفته شود، در حالیکه سختی هزینه تولید به عنوان مجموع هزینه های ماینینگ در نظر گرفته می شود.

در حال حاضر، از زمانی که بیت کوین در سال 2010 در بازار آزاد قرار گرفت، ماینرها توانسته اند 48.8 میلیارد دلار درآمد کسب کنند، در حالی که همین گروه برای تولید بیت کوین در این مدت حدود 35.8 میلیارد دلار هزینه کرده اند. این یعنی کل صنعت ماینینگ در این مدت توانسته 13.0 میلیارد دلار سود خالص ایجاد کند که حاشیه سود کلی 37 درصدی را ایجاد می کند. لازم به ذکر است که حاشیه سود از سال 2015 به این طرف بسیار کمتر شده است.

ترموکپ ماینر در مقابل هزینه تولید جمعی
ترموکپ ماینر در مقابل هزینه تولید جمعی

 

با ارزیابی تعداد روزهای معاملاتی که درآمد ماینرها از هزینه روزانه تولید بیشتر بوده، به این نتیجه می رسیم که متوسط ماینرها در 47 درصد از کل روزهای معاملاتی سودآور بوده اند، این یعنی این ماینرها در 53 درصد مابقی ضررده بوده اند.

بنابر فرضیه اقتصادی، یک بازار بی نقص بازاری است که عرضه و تقاضا به سطح تعادل برسند و قیمت دارایی با هزینه تولید آن در یک محدوده کوچک قرار بگیرد. با توجه به اینکه اعداد بالا بسیار به وضعیت 50:50 نزدیک هستند، می توان به این نتیجه رسید که الگوریتم تنظیم خودکار سختی در ایجاد تعادل در شبکه و بازار بیت کوین، فوق العاده عمل کرده است.

درصد روزهای سودآوری درآمد ماینرها
درصد روزهای سودآوری درآمد ماینرها

 

جمع بندی نهایی

تنظیم خودکار سختی شبکه بیت کوین یکی حیرت انگیز ترین اختراعات ساتوشی است که سیستمی را خلق کرده که به صورت کاملاً خودکار در صدد برقراری تعادل در صنعت ماینینگ است. با این تحقیقات، مدلی را ایجاد کرده ایم که هزینه تولید برای متوسط ماینر را تخمین میزند.

با این تحقیقات می توانیم چندین شاخص را خلق کنیم که هر یک می توانند چرخه طبیعی بازار ماینینگ را توصیف کرده و همچنین به خوبی نشان دهنده که الگوریتم تنظیم خودکار شبکه، به دنبال ایجاد یک تعادل عالی بین عرضه نرخ هش و تقاضا برای کوین های بیت کوین است.

منبع : Glassnode

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *