دریافت امتیاز TCH با فعالیت بیشتر

THC چیست؟؟!

کاربران در تریدینگ هاوس در کنار مشارکت و فعالیت که انجام میدهند امتیاز THC که مخفف (Trading House Coupon) است دریافت میکنند. که بعد از رسیدن امتیازها به حد نصاب امکان نقد کردن آن وجود دارد.

THC چیست؟؟!

کاربران در خانه ترید در کنار مشارکت و فعالیت که انجام میدهند امتیاز THC که مخفف (Trading House Coupon) است دریافت میکنند. که بعد از رسیدن امتیازها به حد نصاب امکان نقد کردن آن وجود دارد.

چه جوری به دست بیاریم

Previous slide
Next slide

با رسیدن THC به عدد ۱۰۰۰ شما میتوانید آن را نقد کنید، کافی است یک اسکرین شات از امتیاز خود که در پروفایل شما نمایش داده میشود همراه با آدرس ولت خود برای اکانت خانه ترید ارسال کنید که معادل دلاری امتیاز خود را در یافت کنید.

خانه ترید رسانه‌ای که شما می‌سازید

thc-profile